NIEUWS

Resterende smoutpotjes te koop

De Orde van de Smoutpot gaf in totaal tien smoutpotjes uit.
Van de verschillende jaargangen zijn er nog smoutpotjes te koop aan 5 euro/stuk.

Jenever ‘t Smouterken.

Op vraag van de Orde van de Smoutpot werd in de stokerij Rubbens te Wichelen in 2018 een jenever vieux systeme 35%vol  gestookt die de naam “‘t Smouterken” kreeg.
De literfles wordt te koop aangeboden voor 23 euro.

“Kaantjesworst” een streekproduct!

Het ontstaan van KAANTJESWORST moet gezocht worden in het samenbrengen van restproducten. We moeten daarvoor zowat driekwart eeuw terug in de tijd, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Het was een tijd van schaarste waarbij men niks verloren liet gaan.
Kaantjesworst werd samengesteld uit kaantjes en een deel varkensgehakt. Kaantjes ontstaan bij het smelten van varkensvet. Deze kaantjes werden samen met het gehakt stevig gekneed en voorzien van de nodige kruiden.
Eenmaal de snaren gevuld ontstond een nieuw product: de kaantjesworst.

In tijden van schaarste was dit een goede vondst. Met de helft minder gehakt werd worst gemaakt die in de smaak viel. De worst werd zowel gedroogd als gebakken gegeten.

Braden gebeurde bij voorkeur zo vlug mogelijk na het aanmaken van de worst. Vlees bewaren was destijds, voor het ontstaan van de koelkast of diepvriezer een probleem. 

Vooral in het grensgebied met Nederland waartoe Watervliet en groot-Assenede
behoren, kende de kaantjesworst een zekere populariteit.

DE ORDE VAN DE SMOUTPOT van Oosteeklo bracht de kaantjesworst opnieuw onder de aandacht en het werd door VLAM als een traditioneel streekproduct erkend.
Elk jaar ter gelegenheid van de jaarmarkt, in september, worden er kaantjesworsten gemaakt en te koop aangeboden.
Omwille van de grote belangstelling zocht en vond de Orde van de Smoutpot een slager die
wilde instaan voor een regelmatig aanbod.
Bij slagerij Johan en Inge in de Lindenlaan 18 in Ertvelde (09/344 58 12) is kaantjesworst permanent te koop en iedere eerste woensdag van de maand vers te verkrijgen.

abdij_nacht

Het gastenverblijf van de oude abdij wordt de nieuwe locatie van de Smoutpot

In hun zoektocht naar een vaste stek voor het stockeren van hun materiaal en om te vergaderen kwam voorzitter Danny Cornelis in contact met de eigenaar van het gastenverblijf van de oude abdij. Men kwam tot een overeenkomst en in juni 2020 werd daar ter plaatse de eerste vergadering georganiseerd.

Het voormalig gastenverblijf van de cisterciënzerinnenabdij van Oosteeklo is momenteel nog het enige resterende gebouw van de abdij van Oosteeklo gelegen in parkgebied.
Volgens Godfried Stockman is het, het oudste stenen gebouw van het Meetjesland.
In 1994 werd het geklasseerd. Het advies van Monumenten en Landschappen aan minister Sauwens luidde als volgt:
Dient te worden beschermd als monument het nog overblijvend gebouw van de voormalige abdij van de zusters Bernardinessen gelegen aan de Abdijstraat te Assenede – Oosteeklo ( sectie C, deel van het perceelnummer 350d), omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als enig nog overblijvend 16de eeuws gebouw van de voormalige abdij, die in de 12 de eeuw werd gesticht en ten tijde van de godsdiensttroebelen verwoest, en dat in de late 18de eeuw van een lagere aanbouw werd voorzien; omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als voorbeeld van traditionele bak- en zandsteenbouw met o.m. natuurstenen spiltrap, haard en versierde balksleutels gedragen door van wapenschildjes voorziene consoles.