HISTORISCH OVERZICHT

De “Orde van de Smoutpot” is de Oosteeklose afdeling van het “Heemkundig Genootschap Assenede, VZW”. De vereniging heeft tot doel om het varken te cultiveren door allerlei eigen activiteiten in te richten en andere heemkundige, volkskundige of culturele evenementen te organiseren of er aan deel te nemen.

 

HET ONTSTAAN
Het Heemkundig Genootschap “De Twee Ambachten” is gesticht in 1993.

Na enkele beginjaren worden er bij feestelijkheden in de deelgemeenten activiteiten georganiseerd. Vanaf 1996 wordt er op de jaar- en kerstmarkt van Oosteeklo, ‘wonderolie’ aan de man gebracht, oliebollen gebakken, pannenkoeken gebakken op de buis van een Leuvense stoof, spekken getrokken en boterspekken gemaakt op grootmoeders wijze. Die laatste worden uitgegoten op een arduin en later op de buis van de Leuvense stoof. Ook worden er wafels gebakken in oude wafelijzers op een open met hout gestookt vuur. Dit laatste ook drie jaar op rij tijdens de Garnaalfeesten in Boekhoute. 

Bij al die activiteiten zijn het vooral de bestuursleden van Oosteeklo die het initiatief nemen en bedrijvig zijn. Hieruit ontstaat het idee om een eigen vereniging op te richten die zich op de Oosteeklose dorpseigenheid zal toespitsen. Uiteraard moet hierbij het varken centraal staan.
Zo ontstaat de feitelijke vereniging (later een onderdeel van de Heemkundige VZW) “De Orde van de Smoutpot” met Jackie Claeys, Guido Van der Eecken en Remi Van de Veire als stichtende leden en Jackie wordt voorzitter.

DE WERKING
2005
De Werking

Op 14 februari vindt de stichtingsvergadering plaats.
De naam voor de nieuwe vereniging wordt: “De Orde van de Smoutpot”. Hier is niet veel discussie voor nodig.
In de tweede vergadering wordt beslist om op de komende jaarmarkten genummerde potjes smout te verkopen in potjes die elk jaar een ander kenmerk zullen dragen.
Dat wordt uitgebreid uitgelegd tijdens de persconferentie van 25 augustus.
Dan 19 september, volgt de eerste grote test: de jaarmarkt van Oosteeklo. Er wordt vooraf varkensvet gesmolten, dat wordt verkocht met roggebrood en 60 met smout gevulde potjes
worden op de markt aan de man gebracht. Die eerste reeks smoutpotjes wordt gekenmerkt door een varkensfiguur en de potjes worden afgedekt met een houten deksel. De vraag is overweldigend. Er moeten achteraf nog evenveel potjes bijgemaakt worden om aan de bestelling te voldoen. Omdat er bij het vetsmelten kaantjes als restproduct beschikbaar komen wordt beslist om te informeren hoe ‘kaantjesworst’ gemaakt wordt. (foto’s)
Kaantjesworst is een vrijwel verdwenen streekproduct dat (waarschijnlijk) tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan is en vooral in het noorden van het Meetjesland goed gekend was.
Bestuursleden van het eerste werkjaar: Jackie Claeys, Guido Van der Eecken en Remi Van de Veire.
Medewerkers van het eerste uur: Andrea Dewanckel en Rita Roegiers.

Terteravond
2006
Terteravond op Vastenavond

Tijdens de vijfde vergadering wordt besloten om op Vastenavond een Terteravond te organiseren. Een terter is een varkenspoot, waarvan het achterste gedeelte wordt uitgebeend en opgevuld met gekruid varkensgehakt. Het idee daartoe komt van slager Luc Van Haute na een bezoek aan Spanje, waarna hij een eigen recept uitwerkte.
In die periode treedt Alex Wauters toe tot De Orde en hij is zeer welkom, broodnodig bij de organisatie van de eerste ‘Terteravond’.
Als voorbereiding van deze avond neemt Modest Van Achte een film op bij Luc Van Haute waarin deze laatste toont hoe terters gemaakt worden.
De terters voor deze eerste Terteravond worden uitgebeend en gevuld ten huize Luc en gekookt in de garage van Alex.
Op Vastenavond 28 februari is het zover, de eerste Terteravond is een feit, er worden 30 plaatsen voorzien. De smulpapen worden ontvangen in café ’t Evenwicht. Er is ook persbelangstelling, Radio 2 zorgt dan voor een rechtstreekse uitzending.
Een bezoek aan brouwerij Van Steenberge gaat door op 16 maart. Het bestuur gaat er de eventuele aanschaf van een eigen bier bespreken.

Tijdens de vergadering van 16 juli, wordt besloten om een verrijdbare schandpaal te maken, om iedereen die Oosteeklo te schande maakt aan de kaak te kunnen stellen. (foto)

De Faam van ’t Varken
’n is geen schande
Zijn Nobele Naam
is ons Voorrecht.
Oosteeklonaars Smouters allerlande
Koester dit Dorp
en ONGEKNECHT!

Op 22 juli is het feest in Oosteeklo, dan wordt de dorpskernvernieuwing gevierd.
De Orde neemt deel aan de feeststoet in vol ornaat met een kruiwagen en daarop een smoutpot. De schandpaal wordt onthuld aan ’t Evenwicht en Alex houdt er een vlammende speech als aanklacht tegen de geplande afbraak van ons gemeentehuis.
Op 17 augustus, tijdens de elfde vergadering, worden verdere acties rond de afbraak van het gemeentehuis besproken en vrijdag 18 augustus hangt De Orde een spandoek aan het gemeentehuis. Er volgt een contact met plaatselijke politici, met de heer De Vilder, voorzitter van CVBA Wonen en op 11 december is er een onderhoud met de burgemeester.
In de nacht van 20 op 21 februari 2007 wordt op de gevel van het gemeentehuis “Vaarwel Oosteeklo” gespoten.
De jaarmarkt van 18 september staat in het teken van “ASSEBASSEBOE en voor Oosteeklo de boeken toe” als protest tegen de afbraak van ons gemeentehuis, de afschaffing van de gemeentelijke bibliotheek en het negeren van Oosteeklo in het roepwoord van de fusiegemeenten. In dit roepwoord is de fusiegemeente Assenede vergeten om Oosteeklo te vermelden. Dit kan tellen!! (afbeeldingen)
De Oosteeklonaren voelen zich vernederd, en terecht!
Onder heel wat belangstelling - voornamelijk van de schoolgaande jeugd - wordt op de jaarmarkt verse bloedworst gemaakt en gekookt. De worst wordt vers of met een snee roggebrood verkocht.
Het tweede smoutpotje heeft een varkenskop als versiering en wordt afgedekt met rood-wit geruite stof dat op de pot bevestigd wordt met een strokoord.

 

In de zoektocht naar een eigen bier gaat De Orde op 30 september bier proeven bij dorpsbrouwer Stefaan de Decker.
Tijdens de dertiende vergadering op 28 november wordt de kerstwandeling van 23 december voorbereid. De standplaats is in de garage van Guido. Er is een sfeerverlichting op de zijgevel van de garage, er worden smoutebollen gebakken (in echt smout) en er is een ‘levende kerststal’ als attractie. (foto)
Bestuursleden van het tweede werkjaar: Alex, Guido, Jackie en Remi.
Medewerkers: Andrea, Godfried Stockman, Jens, Laura Van Vooren, Lieve Hebbrecht, Luc Van Haute, Modest Van Achte, Paulien Van Vooren, Rita, Sofie Wauters en Stijn Van de Veire.

2° Terteravond
2007
Terteravond in ‘t Evenwicht

De Vastenavond dit jaar valt op 20 februari. Dus opnieuw Terteravond, de tweede en terug in ‘t Evenwicht.
De terters worden gemaakt en gekookt in de garage van Alex en via Radio 2 komen we twee keer in de ether. (foto)
Op 2 juni wordt deelgenomen aan de Familiedag op het werk van Remi, Electrabel Langerbrugge. Er worden smout en smoutpotjes verkocht.
In de loop van dit jaar is er de afhandeling van de Oosteeklose muziekmaatschappij “De Eikelkrans”. Door Modest Van Achte en Remi wordt voorafgaand een persconferentie georganiseerd in De Balans en op kermiszondag 19 augustus volgt een venditie van de oude muziekinstrumenten. Tevens wordt op die dag de vlag van de muziekmaatschappij overgedragen aan de gemeente.
Bij die gelegenheid wordt op de zijgevel van ’t Evenwicht een spandoek aangebracht:


’t Is door de kracht van de glazen
dat onze muzikanten blazen.


Op 10 augustus organiseert De Orde een persconferentie waarop het Oosteeklo’s bier “Den Tseut” - gebrouwen door de gelijknamige Oosteeklose huisbrouwerij - voorgesteld wordt. Dit wordt gelanceerd op 21 augustus.
Bij de vergadering van 3 september wordt de jaarmarkt van 17 september besproken. Maandag 10 september wordt het vet gesmolten en worden de potjes gevuld en donderdag 13 september wordt er bloedworst gemaakt. (foto)

 

Op de jaarmarkt zelf wordt er bloedworst en de derde reeks smoutpotjes verkocht. De potjes hebben een opliggende krulstaart als versiering.
Er volgen nog een paar vergaderingen en het werkjaar wordt op 22 december afgesloten met de kerstwandeling.
De Orde verkoopt erwtensoep, jenever en verse smoutebollen. Als attractie iets speciaals: “Bet-leh-em” (Men moet met de rug op een bed gaan liggen om op het uiteinde van een lange verticaal aangebrachte buis, die boven het bed hangt, een verlicht kerststalletje te zien).
Bestuursleden van het derde werkjaar: Alex, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andrea, Godfried, Laura, Lieve, Luc, Modest, Paulien, Rita De Pauw, Rita R. en Stijn.

Kaantjes uit de Smoutpot
2008
Kaantjes uit de Smoutpot

In de twintigste vergadering van 22 januari wordt er besloten om op regelmatige basis een heem- of volkskundig item uit te leggen in de maandelijkse dorpskrant ‘Oosteeklo Vandaag’ onder de algemene benaming: “Kaantjes uit de Smoutpot”. Guido zal dit ter harte nemen.
Op Vastenavond 5 februari vindt de derde Terteravond plaats, in ’t Evenwicht én De Balans. Er worden 100 terters voorzien (voor iedereen twee) en het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 40. De terters worden vooraf gemaakt in de garage van Alex.
Radio 2 kan er maar niet genoeg van krijgen en laat ons rechtstreeks op antenne.
Op 20 februari is er terug vergadering. Er moet ’t een en ’t ander geregeld worden want 10 maart wordt een belangrijke dag voor De Orde. Er is gans de dag een werkvergadering gepland bij Guido thuis waarop André De Vrieze uit Bassevelde komt demonstreren hoe kaantjesworst gemaakt wordt. (foto)
Zoals later zal blijken wordt dit een succesverhaal.
De werking gaat verder.
Remi geeft op 25 juli nog een afsluitende persconferentie met de oud-muzikanten van ‘De Eikelkrans’ en op kermiszondag 17 augustus wordt er terug in De Balans een venditie gehouden dit keer met divers materiaal van Oosteeklo.
De vergadering van 2 september is de vijfentwintigste, de jaarmarkt van 15 september wordt er besproken. Vooraf wordt vet gesmolten, kaantjesworst gemaakt en terterbroodjes (broodjes in de vorm van een varkenspoot) gebakken in de houtoven. Dit alles thuis bij Guido.
Op de markt wordt voor het eerst kaantjesworst verkocht, zowel vers, gedoogd als gebakken aangeboden in een terterbroodje.
De smoutpotjes van dit jaar zijn versierd met een opliggende varkenssnuit. De markt wordt feestelijk afgesloten door een rondgang met de schandpaal.
Er worden 69 verschillende bierglazen, die Guido op 14 januari van de glascontainer gered heeft, geschonken aan huisbrouwerij “Den Tseut” en brouwer Stefan belooft om ze in zijn geplande degusteerruimte tentoon te stellen, zo niet moeten ze teruggeven worden.
De zesentwintigste vergadering gaat op 21 oktober. Er wordt besloten om toe te treden tot de Cultuurraad.
Okra vraagt De Orde om een quiz met Oosteeklose wetenswaardigheden op te maken. Deze gaat door op 18 november.
Na de vergadering van 26 november worden een paar pogingen gedaan om in de houtoven worstenbroodjes te bakken met kaantjesworst. Helaas zonder succes.
Op 20 december is er terug kerstwandeling. Er worden smoutebollen, jenever, elixir en een kruidendrank, gemaakt door Ivan Beirnaerdt, verkocht. (foto)
Als attractie wordt een glazen kerststal opgebouwd, tevens is er een geldinzameling voor ‘Music for Live’.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Zoutwinning vroeger. Zoutwinnen bij de Menapiërs.
Iets over rechtspraak en schandpalen.
Over Kelten of Galliërs gesproken. Het Keltisch varken.
De familienaam “Van Wynsberge”. Vlaanderen als wijnland.
Bestuursleden: Alex, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andre De Vrieze, Andrea, Godfried, Ivan Beirnaerdt, Laura, Lieve, Luc, Paulien, Rita D. P., Rita R., Stijn.

4° Terteravond
2009
4° Terteravond

Onze achtentwintigste vergadering gaat door op 12 januari.
Nu we wat geld in kas hebben wordt er besloten om een eigen vlag, T- shirts en werkschorten voor ons en de medewerkers aan te schaffen.
Op Vastenavond 24 februari organiseren we de vierde Terteravond. Er worden nu al 120 terters gemaakt maar het aantal inschrijvingen blijft beperkt tot 40. Wegens een toenemende vraag kunnen vanaf nu ook terters afgehaald worden.
De terters worden vooraf gemaakt bij Alex.
In de loop van maand worden tien statieportretten van vorige Oosteeklose burgemeesters, door Alex uit de afbraak van ons gemeentehuis gered. (foto)
Op 18 augustus organiseert het Bewonersplatform een verenigingsmarkt. We bakken gratis wafels op houtvuur.
Voorafgaand aan de jaarmarkt van 21 september wordt vet gesmolten, de potjes met smout gevuld en kaantjesworst gemaakt.
AVS komt hiervan 2 reportages maken.
De verkoop op de jaarmarkt verloopt vlot. Het vijfde smoutpotje wordt gemerkt met nummer 5 en heeft een handvat in de vorm van een varkensoor.
Er is ook een optreden van accordeonist Willy De Munck en voor het eerst doet St Antonius met zijn varken een rondgang op de markt.
N.a.v. het vijfjarig bestaan volgend jaar wordt de verkoop van grote smoutpotten, naar het model van de smoutpot van Guido, gelanceerd. Er wordt een groot en klein model voorzien en ze worden enkel gemaakt op bestelling. Tijdens de jaarmarkt kan men inschrijven.
Vanaf 14 oktober worden de potten tentoongesteld bij slagerij Bart en Els en kunnen ook daar besteld worden.
Zeven november wordt een belangrijke dag. “Uit met Félicienne” gaat officieel van start met Godfried Stockman als gids, Etienne Cortvriendt als varkenshoeder, Lydia De Nocker en Lisbeth
Misseghers als kloosterzusters en Guido in de rol van St Antonius. AVS maakt een reportage. (foto’s)
Bij de kerstwandeling van 26 december staan emmers met theelichtjes langs de straatkant als sfeerverlichting. Er worden smoutebollen, jenever, elixir, vlierbloesemdrank van Ivan Beirnaerdt en chocomelk verkocht.
Vijf % van de opbrengst wordt geschonken aan Vredeseilanden Evergem.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Van een Smoutpot gesproken.
Paarden beslaan. Hoefijzerwerpen.
De slacht bij Stijn Streuvels.
Bestuursleden: Alex, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andre, Andrea, Godfried, Ivan, Jasper Wauters, Laura, Lieve, Luc, Rita D. P., Rita R., Stijn.

Oosteeklonaar van het jaar
2010
Oosteeklonaar van het jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 9 januari wordt, op voorstel van De Orde, Kurt Secelle verkozen tot “Oosteeklonaar van het jaar”.
Dan volgt op 16 februari de vijfde Terteravond. Hierbij wordt ook De Balans volledig in gebruik genomen. Er worden vooraf 140 terters gemaakt en het aantal plaatsen wordt uitgebreid tot 50. Opnieuw komt AVS een reportage maken. Vooraf was er in de pers al een artikel verschenen. Het wordt een stormloop om een plaats te bemachtigen.
N.a.v. het vijfjarig bestaan van De Orde gaan de bestuursleden met hun echtgenotes op 6 maart eten in ‘Joie de Vivre’.
Op aangeven van Maarten Lippens wordt, tijdens de afbraak van “’t Achterkwartier”, een windas uit de nok van de stal, gerecupereerd. De stal was een gedeelte van een vroegere beenhouwerij. Bij middel van het windas werden geslachte dieren omhoog gehesen om ze open te kappen.
In de vergadering van 20 mei wordt besloten om samen te werken met de Toeristisch Dienst Assenede bij de uitwerking van een fiets- en wandelroute in Oosteeklo.
Op 9 september worden 104 terterbroodjes gebakken, twee ovens, in de houtoven van Guido. Die worden dan op de jaarmarkt van 13 september verkocht samen met kaantjesworst en smoutpotjes. Deze zijn gemerkt met een opliggende varkenspoot. (foto’s)
De stand wordt versierd met het gerecupereerde windas met een doek van een opengesneden varken.
Het werkjaar wordt op 18 december afgesloten met de kerstwandeling. Er worden smoutebollen, jenever en elixir verkocht en een varkentje uit brooddeeg, gemaakt door Gratiaan Pauwels, wordt uitgedeeld.
Het kleutergeld wordt ingezameld ten voordele van ‘Music for life’.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Iets over “de Zandrug” .
We moeten het eens over bier hebben.
De Mei op het dak.
Trage wegen.
Bestuursleden: Alex, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andrea, Godfried, Gratiaan Pauwels, Laura, Lieve, Luc, Nathalie Paulien, Rita D. P., Rita R., Sonja Van Hamme, Stijn.

6° Terteravond
2011
6° Terteravond​

De eenenveertigste vergadering gaat door op 31 januari. Gezien een te drukke privéagenda geeft Alex zijn ontslag maar hij blijft wel beschikbaar om te helpen.
Op Vastenavond 8 maart heeft de zesde Terteravond plaats. Er worden nu al 150 terters gemaakt en het aantal plaatsen blijft beperkt tot 50, maar er zijn in totaal 55 tertereters. De meesten van hen komen in groep zodat het moeilijk wordt om het aantal inschrijvingen te handhaven. Ook worden steeds meer terters op de avond zelf afgehaald en uiteraard moet het keuken- en opdienpersoneel ook eten. (foto) 
Op 29 mei wordt een proeve gedaan om vlaaien te bakken in de houtoven samen met Daniël Cornelis, maar het valt ferm tegen. We zullen wat meer moeten oefenen.
Wat wel de goede kant opgaat is onze poging om kaantjesworst te laten erkennen als streekproduct. Er zijn positieve reacties van Sven de Wever (Plattelandscentrum) en Jo Van Cannegem (Vlaams centrum voor Agro- en visserij Marketing, VLAM). Twee van de voorwaarden zijn wel dat de worst al minstens 20 jaar moet bestaan (geen probleem, kaantjesworst bestond al tijdens WO II) en permanent beschikbaar moet zijn en tot nu toe is de kaantjesworst enkel nog op de jaarmarkt van Oosteeklo te koop. We moeten dus op zoek naar een plaatselijk en ambachtelijk bedrijf dat voor de permanentie wil instaan.
We gaan bij de dorpsslagerij “Bart en Els” aankloppen maar deze is niet geïnteresseerd en onze zoektocht gaat verder.
Tijdens de vergadering van 1 juni treedt Daniël Cornelis toe tot De Orde.
Remi organiseert op 1 juli een samenkomst met de oud muzikanten van “De Eikelkrans” en op 23 augustus nemen we terug deel aan de evenementenmarkt. Er worden pannenkoeken gebakken op de Leuvense stoof.
Op 6 september wordt de kaantjesworst officieel voorgesteld ten huize Guido met als genodigden: Jorven (slager uit Maldegem), Sven de Wever & Eddy Matthys (Plattelandscentrum), Heidi Schaght (toerisme Meetjesland), Cris Thienpondt (het Nieuwsblad) en André De Vrieze uit Bassevelde (kaantjesworstdeskundige). (foto)
Tijdens de jaarmarkt van 19 september gaat de verkoop van kaantjesworst in stijgende lijn. Ook terterbroodjes en smoutpotjes worden verkocht. Deze laatste hebben een afbeelding van een geschilderde achterhesp.
Op de vergadering van 8 november is Sven De Wever uitgenodigd i.v.m. het erkennen van kaantjesworst als streekproduct. Blijkt dat de slager uit Maldegem niet verder geïnteresseerd is. We krijgen de raad om eens bij slager Johan Daneels uit Ertvelde aan te kloppen. Er is eerst een verzoek met wat uitleg waarop de slager ingaat en daarna een paar samenkomsten met demonstratie. Daarop gaat slagerij “Johan en Inge” uit Ertvelde akkoord om kaantjesworst te produceren en permanent beschikbaar te stellen.
De kerstwandeling gaat door op 17 december. Er worden smoutebollen, jenever, elixir, chocomelk verkocht en iets speciaals aangeboden: gebakken varkensneuzen.
Ten voordele van ‘Music for live’ worden wens-ballonnen verkocht en opgelaten.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Achternamen, familienamen, eigennamen, geslachtsnamen …
Drie zes negen.
Iets over hernieuwbare energie en ons molenpatrimonium.
Bestuursleden: Daniël, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andre, Andrea, Carine Van der Sypt, Godfried, Jacques Van de Velde, Laura, Lieve, Luc, Paulien, Rita D. P., Rita R. Sonja, Stijn.

2012
De zevende Terteravond
De zevende Terteravond

De zevende Terteravond gaat door op 21 februari en het aantal plaatsen blijft beperkt tot 50. Gezien van bij de start van de inschrijving de avond al op een paar uur volgeboekt is, wordt het niet meer zinvol geacht om er nog veel reclame voor te maken. Vooraf worden er 170 terters gemaakt. Die kunnen op de avond zelf ook afgehaald worden.
Tijdens de vergadering van 9 maart komen inwoners uit Sint-Laureins op bezoek om informatie over onze werking in te winnen met het oog op de nog op te richten “Gilde van de Paling”.
De vijftigste vergadering is op 14 april. Dit vieren we op 3 augustus. Samen met de echtgenotes gaan we feestelijk eten in Torenhuyze.
In het kader van het Scholenproject: “De jaren Stillekes” geeft Guido op 27 april in twee schoolklassen een uiteenzetting over “Het varken in onze Volkscultuur”. Voor dit project maken we op 6 mei ook boterspekken, uitgegoten op de buis van de Leuvense stoof, gratis voor alle schoolkinderen.
De avondmarkt gaat door op 21 augustus. We bakken pannenkoeken op de Leuvense stoof, ondertussen een beproefd recept.
Als voorbereiding op de jaarmarkt worden er op 13 september terterbroodjes gebakken in de houtoven. Vijf klassen van de lagere school komen kijken hoe dit tewerk gaat. Dit nog steeds in het kader van hun scholenproject. Een hele beleving, de kinderen kijken hun ogen uit. (foto)
Er moet ook nog vet gesmolten worden, smoutpotjes gevuld en kaantjesworst gemaakt. Een ganse dag werk.
Op 17 september is het jaarmarkt. De kaantjesworst en de terterbroodjes gaan vlot van de hand. De smoutpotjes van dit jaar kenmerken zich door drie opliggende en geschilderde worsten.
In de procedure om kaantjesworst als streekproduct te laten herkennen heeft er een persvoorstelling plaats. Die gaat door op 11 oktober in de huisbrouwerij “Den Tseut”.
Blijkbaar is - via Lydia Maes - onze Terteravond sterren-chef Piet Huysentruyt ter ore gekomen en ook hij heeft een zwak voor varkenspoten.
Op 8 november is er een opname van “SOS Piet” in het Bardelaere museum te Lembeke waarbij Piet, ons zijn manier van terters maken uitlegt. (foto)
Bij die gelegenheid vragen we hem raad hoe we best varkensneuzen zouden klaarmaken.
Toevallig is die dag ook het BV (Bekend Varken) Félicienne op bezoek in het museum. De uitzending op VTM volgt op 16 december.
De kerstwandeling gaat door op 22 december. Wij verkopen smoutebollen, jenever, elixir, chocomelk en, uiteraard, gebakken varkensneuzen. De Landelijke Gilde zorgt voor een kerststal.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De betekenis van nog enkele familienamen.
Verkiezingen vroeger.
Kazakken met haring (geschreven door Godfried).
Het “Vertrek”.
De oorsprong van enige zegswijzen.
Bestuursleden: Daniël, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andrea, Carine, Etienne Cortvriendt, Godfried, Laura, Lieve, Luc, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn.

2013
de achtste Terteravond
de achtste Terteravond

Op 12 februari heeft de achtste Terteravond plaats. (foto)
Vooraf, op 22 januari - en op verzoek van De Orde - maakt Modest Van Achte een beeldmontage bij meester Willy De Munck over zijn belevenissen. Hij weet nog heel wat te vertellen.
De vergaderingen volgen elkaar op want er moet terug ’t een en ’t ander geregeld worden.
Op 30 juni is het voor het eerst Rijkestraatfeest. We zijn dit initiatief zeer genegen en bakken gratis pannenkoeken, op grootvaders wijze, voor het ganse gezelschap.(foto)
Ook op Kermiszondag 18 augustus bakken we gratis pannenkoeken op de Leuvense stoof. De Oosteeklonaren zijn ons steeds genegen geweest en aangezien we nu toch voldoende in kas hebben willen we graag iets terug doen.
Eveneens op de avondmarkt van 20 augustus bakken we pannenkoeken, maar dit keer moet er betaald worden.
Een paar dagen voordien (op 14 augustus) hebben we het bord met onze lijfspreuk aan de zijgevel van ‘De Balans’ geplaatst. De boodschap is vrij duidelijk. Iedereen weze dus gewaarschuwd.
Op 12 september worden terug terterbroodjes gebakken en andermaal komen een paar schoolklassen kijken.
Gans het bestuur met echtgenotes gaan eerst nog eens eten op 13 september in de Boshoeve en op 16 september is het jaarmarkt. Er worden kaantjesworsten, terterbroodjes en smoutpotjes verkocht. Deze zijn gemerkt met een gestileerd achtergetrek. (foto)
De kerstwandeling gaat door op 21 december. We organiseren een kerstmarkt “In de drie Sterren” samen met de Landelijke Gilde en het Rijkestraatcomité, met de verkoop van smoutebollen, jenever en elixir.
Als attractie is er een kerststal waar drie koningen op bezoek zijn.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Koevoet is beter dan boelie (geschreven door Godfried Stockman).
Verwarming. I
Verwarming. II
Verwarming. III
Bestuursleden: Daniël, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andrea, Carine, Etienne, Godfried, Laura, Lieve, Luc, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn.

2014
De 9de terteravond
De 9de terteravond

Wegens het toenemend aantal geïnteresseerden wordt het aantal inschrijvingen voor de negende Terteravond van 4 maart uitgebreid tot 70. Hiervan worden 20 plaatsen voorbehouden voor nieuwkomers. Aangezien vaste of gewezen klanten via een mailbestand aangeschreven worden en de meesten vrijwel onmiddellijk reageren, was vorige jaren de avond al volgeboekt op de
dag zelf van de inschrijving. Door 20 plaatsen uitsluitend voor nieuwkomers voor te behouden maken ook dezen een kans om eens terters te eten en kunnen ze zich desgewenst in het mailbestand laten opnemen.
Er worden nu al 200 terters gemaakt, met zes personen ongeveer 8 uur werk.
Tijdens het Rijkestraatfeest van 6 juli bakken we terug pannenkoeken op de stoof, ook op de avondmarkt van 19 augustus worden terug pannenkoeken gebakken.
De jaarmarkt op 15 september verloopt zoals gewoonlijk met de verkoop van kaantjesworst, terterbroodjes en smoutpotjes met geschilderd embleem van De Orde. Dit is het tiende smoutpotje dat we op de markt brengen en meteen het laatste. (foto)
De laatste jaren ging de belangstelling hiervoor sterk achteruit zodat we er beter mee stoppen.
En 23 september is het eindelijk zover: Kaantjesworst wordt door de VLAM erkend als traditioneel streekproduct. (diploma)
Samen met de Landelijke Gilde, het Rijkestraatcomité en een houtdraaier houden we op 20 december kerstmarkt. Traditioneel verkopen we smoutebollen, jenever en elixir en naar aanleiding van de geplande afbraak van ’t Evenwicht is er geen plaats meer in de herberg.
Onze kerststal staat leeg.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De Meikever
De Mol
Halloween
Vasten
Bestuursleden: Daniël, Guido, Jackie, Remi.
Medewerkers: Andrea, Carine, Godfried, Jan Delens, Laura, Lieve, Luc, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn.

2015
17 februari
De tiende Terteravond

De tiende Terteravond heeft plaats op 17 februari.
Er worden 230 terters gemaakt, het aantal inschrijvingen blijft beperkt tot 70 - waarvan 20 voor nieuwkomers - maar, aangezien mensen in groep komen, zijn er 79 tertereters.
We zitten op onze limiet, meer kunnen we echt niet aan.
Op 18 maart tijdens de achtenzestigste vergadering, treedt Pol Verheecke toe tot De Orde en hij is meer dan welkom. Wat meer mankracht kunnen we zeker goed gebruiken.
In de vergadering van 2 juni wordt besloten om de door De Orde verworven boeken i.v.m. het varken in de bibliotheek van Guido te bewaren. Die kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Via “Oosteeklo Vandaag” wordt dit aan de bevolking kenbaar gemaakt.
Het Rijkestraatfeest heeft plaats op 28 juni. We bakken pannenkoeken. Ook op het werk van Daniël, tijdens het familiefeest van het bedrijf, bakken we pannenkoeken op de stoof.
De opbrengst van beide pannenkoekenbakken wordt geschonken aan pottenbakker Paul Van Gompel voor zijn project in Nepal.
Tijdens de zeventigste vergadering op 4 augustus legt Jackie, na elf jaar voorzitterschap, zijn functie als voorzitter neer en neemt ontslag uit De Orde. We gaan hem missen.
Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden, wordt het initiatief genomen door Remi, Frank Baete, Omer De Vriendt en Jackie om in Oosteeklo op twintig verschillende locaties, zoals honderd jaar geleden, terug een café te openen. Het weekend van 29 en 30 augustus wordt dan ook zeer feestelijk, want “Den Broaven goad uit”. Hier is meer dan twee jaar werk aan voorafgegaan. De stuurgroep, met de andere leden van De Orde als werkkrachten, en de verschillende verenigingen zorgen voor een ongezien evenement waarbij gans Oosteeklo betrokken is.
Speciaal voor die gelegenheid wordt een bruin bier gebotteld door brouwerij Van Steenberge dat de naam "Den Broaven" krijgt. (foto’s)
Ook bij die gelegenheid worden de 10 statieportretten van de vorige burgemeesters aan Sam Baro geschonken, om het ‘kasteel’, stamhuis van de burgemeester-familie Roegiers, op te smukken.
De jaarmarkt van 14 september is soberder. Kaantjesworst en terterbroodjes worden verkocht en ook Broaven (bier).
De tweeënzeventigste vergadering is op 28 oktober waarbij Alex Wauters opnieuw toetreedt tot De Orde en Daniël verkozen wordt tot voorzitter.
In afwachting om het einde van WO I te vieren, 100 jaar geleden, worden op 11 november 100 flessen Broaven gebunkerd (in een bunker weggestopt). (foto)
Een paar dagen later, 15 november, overhandigen we aan pottenbakker Paul Van Gompel een rek met de 10 smoutpotjes die hij bakte & het verzamelde geld voor zijn project in Nepal.
Op 1 december geeft Guido, met de technische ondersteuning van Godfried, voor de Landelijke Gilde een spreekbeurt over de Zandrug, waaraan onrechtstreeks Oosteeklo zijn ontstaan te danken heeft.
Terug tijd om eens te gaan eten. Dit keer op 11 december in ’t Molenhuisje te Ertvelde en dit n.a.v. ons 10-jarig bestaan.
De kerstwandeling is op 19 december en wordt terug samen met de Landelijke Gilde, het Rijkestraatcomité en een houtdraaier georganiseerd. Traditioneel verkopen we smoutebollen, jenever en elixir.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De Raap
Valentijn
De Paasklokken komen
Terug naar school
Petsonkelen
Bestuursleden: Alex, Daniël, Guido, Pol, Remi
Medewerkers: Andrea, Carine, Godfried, Jan, Laura, Lieve, Luc, Noel Rogiers, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn.

2016
9 februari
De elfde Terteravond

We zitten op het einde van onze krachten, we moeten het wat kalmer aan doen, hopelijk lukt het want we hebben nog heel wat in voorbereiding.
De elfde Terteravond op 9 februari verloopt naar wens. Achteraf krijgen alle medewerkers nog een presentje: een smoutpotje gevuld met pralines.
Op 1 juli gaan we op het werk van Daniël nog eens pannenkoeken bakken en tijdens de vergadering van 15 juli neemt Alex terug ontslag, maar blijft inzetbaar. Blijkbaar had hij het noodzakelijk engagement toch wat onderschat.
Ook op de avondmarkt van 31 augustus worden op de stoof pannenkoeken gebakken en 19 september is het jaarmarkt.
We organiseren een ‘Virkesmoart’ op het dorpsplein. Als attractie is er een mogelijkheid om zich in een varkensbak te laten wegen op de bascule en uiteraard zijn er verschillende standen met varkensobjecten en verzamelitems. (foto)
We verkopen smoutpotjes, kaantjesworst, smout, droge worst, boerenbroden, terterbroodjes gebakken in een houtoven en Broaven. Verder is er nog het doek met het opengekapt varken, een biggenmand (eigenlijk een wasmand) met levende biggen en de markt wordt opgeluisterd door accordeonist Willy de Munck.
De kerstwandeling gaat door op 17 december terug in de vorm van een kerstmarkt samen met de Landelijke Gilde en het Rijkestraatcomité.
Traditioneel verkopen we smoutebollen, jenever en elixir. Een liggend karrenwiel is aangekleed als Adventskrans,(foto) in de kerststal speelt de film ‘Boerken Naas’ van wijlen onderpastoor Valery Stuyver en er kunnen wensballonnen opgelaten worden.
Ook onze schandpaal komt weer buiten.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
Moederdag Hoe de Schelde ontstond
De voedselbevoorrading tijdens WO I.
Bestuursleden: Daniël, Guido, Pol, Remi.
Medewerkers: Andrea, Carine, Godfried, Laura, Lieve, Luc, Noël, Paulien, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn.

2017
28 februari
Vastenavond

Vastenavond 28 februari: het moment voor de twaalfde Terteravond. Alles verloopt vlot. We maken dit keer 250 terters want er worden er meer en meer afgehaald. En wij die dachten dat we al lang op onze limiet zaten. (foto)
Als voorbereiding op de geplande “Omloop van de Slagvelden” brengen Remi, Guido & echtgenotes op 25 juni een bezoek aan stad Luxemburg, één van de aankomststeden.
Op de terugweg wordt te Esch sur Sûre, de tentoonstelling over de Ronde van Frankrijk bezocht.
Tijdens de vergadering van 23 juli ‘s morgens bij Guido op ’t hof wordt een poging gedaan om Polynesisch kieken in de klei klaar te maken. Helaas, geduld is een schone deugd maar ge moet ze bezitten. Tijdens de maaltijd wordt besloten om een ‘echte’ biggenmand te laten maken.
Na meer dan twee jaar voorbereiding vindt op 9 en 10 september het Bunkerweekend plaats. Hiervan krijgen de bunkereigenaars, medewerkers en de pers al op 31 augustus de primeur om de dronefilm “Betonnen getuigen” te bewonderen. Verder is er nog een uitgewerkte fietsroute met 10 activiteiten langs het traject en alle 24 bunkers zijn aangeduid met een kenmerkende evenementenvlag. (foto)
De drijvende krachten hierachter zijn Daniël, Frank, Guido Mattheeuws en Guido Van der Eecken.
Tijdens de jaarmarkt op 18 september organiseren we op het dorpsplein de tweede ‘Virkesmoart’. We verkopen smoutpotjes, kaantjesworst, smout, salami's in varkensvorm,
Broaven, varkensbier en twee soorten elixir. Er zijn standen met varkensobjecten en verzamelitems en er is een demonstratie vetsmelten, die veel bekijks heeft. In een echte biggenmand zitten levende biggen.
De markt wordt opgeluisterd door accordeonist Willy De Munck. Bij die gelegenheid wordt ook de infozuil aan "Den Broaven" onthult.
De markt is geen succes, er is weinig volk op de been en er is overal wel iets te eten of te drinken. We houden er een financiële kater aan over.
Dan maar vis eten, vis onder een zoutkorst, op 18 november klaargemaakt in de houtoven en bereidt door chef-kok Guy Uyttenhove, voorzitter van Heemkring Schellebelle.
Ondertussen is “VZW Heemkring Assenede” opgericht, waarvan De Orde een afdeling is. De statuten zijn 4 december in het staatsblad gepubliceerd.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De godslamp in de kerk. Hoe men vroeger vuur bewaarde.
Rijke stinkers.
Iets over de kalender.
Allegorie op de vasten
De bunkers van Oosteeklo (5 bijdragen)
Bestuursleden: Daniël, Guido, Pol, Remi.
Medewerkers: Andrea, Ann De Vuyst, Carine, Godfried, Gratiaan, Jeroen Van Vooren, Laura, Lieve, Luc, Noël, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn, Thomas Verheecken, Isabelle Verspeelt.

2018
13 februari
De dertiende Terteravond

De dertiende Terteravond vindt plaats op 13 februari.
Op vraag van een leerling geeft Guido op 27 februari een uiteenzetting over de Hollandlinie in een klas te Gentbrugge.

Als voorbereiding op “De Omloop van de Slagvelden” gaan Remi, Guido en echtgenotes op 14 maart het parcours Oosteeklo – Amiens verkennen. (slagvelden)
Naar aanleiding van de voorziene afbraak van ’t Evenwicht en de geplande nieuwbouw van een appartementenblok wordt op 26 april een bezwaarschrift, met meer dan driehonderd handtekeningen, op het gemeentehuis afgegeven. De ingediende bouwaanvraag wordt nadien afgewezen.
De komende projecten worden door Remi aan het publiek voorgesteld, de “Vredesfeesten” op 4 mei en “De Omloop van de Slagvelden” op 09 mei en op 18 mei gaan we op het werk van Daniël nog eens pannenkoeken bakken.
Tijdens de negenentachtigste vergadering op 6 juni is slager Bjorn Grammens uitgenodigd, want om het einde van WO I, 100 jaar geleden, te vieren plannen we om een ‘feestvarken’ te slachten.
Op 8 juli bakken we terug pannenkoeken tijdens het Rijkestraatfeest en ook in het weekend van 1 en 2 september bij het evenement “Het Dorp van Ivan”, een ode aan Ivan Heylen. Een organisatie van Filip Zegers en echtgenote. (foto)
De stad Eeklo organiseert op 9 september ook een bunkerevenement, met onder meer een tentoonstelling in de kerk van Balgerhoeke. De Orde wordt gevraagd om uitleg te komen geven en verleent welwillend haar medewerking.
De jaarmarkt van 17 september verloopt eenvoudig met de verkoop van smout en kaantjesworst in piccolo’s.
In het kader van de herdenkingen rond het einde van WO I 100 jaar geleden, geeft Guido op 5 oktober een spreekbeurt over “De Dodendraad” in twee klassen van de lagere school en op 11 november wordt er samengewerkt met de werkgroep “Vergeten Vrouwen” over de “Vrouwen in de Grote Oorlog” met een vertoning in de kerk.
Bij de vergadering van 21 november is Bjorn Grammens terug uitgenodigd. Tevens is de nieuwe flyer van de Kaantjesworst klaar.
Op 7 december worden, met paard en kar, de 100 flessen Broaven die drie jaar geleden gebunkerd waren, in stoet - en in de pletsende regen - overgebracht naar het erf van Guido waar ’s anderendaags het project “Vrede, vreugde gebracht, het feestvarken wordt geslacht" plaats vindt. AVS komt filmen.(foto’s)

 

 

 

 

Op het erf wordt een geslacht ‘feestvarken’ op een ambachtelijke manier aan de kant gedaan. Er wordt vet gesmolten, kaantjesworst, bloedworst, droge worst, braadworst, gehakt en hoofdvlees gemaakt en vers spek en paté gebakken. Alles wordt te koop aangeboden en kan ter plaatse gedegusteerd worden. Uiteraard is ook de nodige Broaven en andere drank voorzien. Gelukkig dat net op tijd de bestelde jenever van De Orde “’t Smouterken” geleverd wordt.
(De Orde was al jaren op zoek naar een gepaste jenever en de ‘jonge’ jenever van 35° van stokerij ‘Rubbens’ werd best bevonden.)
Gans het gebeuren wordt opgeluisterd door een orgeldraaier en het zangkoor van de “Vergeten Vrouwen”.
Het huurcontract van ’t Evenwicht verloopt op 31 december met het oog op de afbraak en de bouw van appartementen. Het zal mooi moeten ogen, want het overgrote deel van de Oosteeklonaren wil geen storend appartementsblok in het dorpscentrum. We gaan dit dus streng opvolgen.
Bij de ombouw van café “Onder Den Toren” tot appartementen, heeft men de voorgevel laten staan. Mooi is dat, proficiat aan de bouwheer.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De Kersttronk
Lichtmis
’t Is Kermis
Het Menapisch varken
De Pezerik. Het wonderlijk gebruik van de zaugevettere
Slachtmaand, het zendingsken, feestvarken
Bestuursleden: Daniël, Guido, Pol, Remi.
Medewerkers: Andrea, Ann, Bjorn Grammens, Carine, Godfried, Gratiaan, Isabelle, Laura, Luc, Noël, Paulien, Rita D. P., Rita R., Sonja, Stijn, Thomas, Willy De Puydt.

2019
22 januari
Omloop der Slagvelden

Naar aanleiding van een nieuwe bouwaanvraag voor ’t Evenwicht wordt een tweede petitie op het gemeentehuis afgegeven en op 22 januari houdt Guido op het schepencollege een emotioneel pleidooi om het dorpsuitzicht van Oosteeklo te bewaren.
Het gemeentebestuur legt de bouwplannen voor aan een beeldkamercommissie, die geeft een negatief advies, waarop de aanvraag terug wordt afgewezen.
Lichtmis wordt op 2 februari gevierd, traditioneel worden er dan pannenkoeken gebakken en dat is iets waar we goed in zijn. Daarom slaan we ’s avonds op het Dorp onze tenten op en bakken pannenkoeken op de stoof. Uiteraard wordt ook onze jenever “’t Smouterken” aangeboden.
Het is een schot in de roos, gelukkig, want na de financiële kater van de tweede ‘Virkesmoart’ hebben we het geld nodig.
Dinsdag 5 maart Vastenavond, terteravond dit jaar voor de 14de keer. Gezien ’t Evenwicht niet meer beschikbaar is gaat alles door in de parochiezaal.(terteravond)
Tijdens de periode van 19 tot 30 augustus wordt "De Omloop van de Slagvelden" gereden.
Het is de eerste maal in honderd jaar dat deze heroïsche koers van 1919 over een afstand van meer dan 2.000 kilometer opnieuw gereden wordt als een herdenkings- en belevingsrit. Een ongelooflijk groots evenement waaraan drie jaar voorbereiding is voorafgegaan. De stuurgroep bestaat uit: Remi Van de Veire, Filip De Bal, Luc Dossche en Dany Tempels en op het thuisfront bij de aankomst trachten: Daniël, Frank, Pol en Guido alles ordelijk te laten verlopen. (foto: Ivan Bernaerdt)
En ‘t en is nog niet gedaan: op 30 augustus en 1 september worden de " Vredesfeesten" gehouden. Al even groots in zijn uitwerking. Talrijke activiteiten zoals: een huldiging aan het oorlogsmonument, een groot volksfeest, een stoet, een kunst- en ambachtenmarkt, een vuurwerk en allerlei andere randactiviteiten vullen het programma. Hierbij zijn Remi Van de Veire, Guido Van de Veire en Frank Baete de drijvende krachten samen met de plaatselijke verenigingen en met de andere bestuursleden van De Orde en de Heemkring als werkkrachten.
Door de lezers van Het laatste Nieuws wordt Kaantjesworst op 15 september verkozen tot beste streekproduct van de regio Deinze en het Meetjesland.
De jaarmarkt gaat door op 16 september. We houden het sober, we verkopen kaantjesworst met stokbrood, kaantjes, smout en ‘’t Smouterken’.
Op 9 december heeft de negenennegentigste vergadering plaats. Om in ’t oog te houden want de honderdste moeten we zeker vieren! Maar eerst nog maar eens gaan pannenkoeken bakken bij Luc en Sien op 20 december tijdens hun organisatie van de Warmste Week.
De opbrengst gaat naar het wetenschappelijk onderzoek van de ziekte van Duchenne.
Voorzitter Daniël Cornelis is van mening dat De Orde moet uitkijken naar een vaste locatie om o.a. al het materiaal te bergen. Via Godfried Stockman komt hij te weten dat het gastengebouw van de abdij van Oosteeklo een mogelijke locatie voor De Orde zou kunnen worden.
Op 28 december gaan we er op bezoek en zijn meteen enthousiast. Met de eigenaar, Steven Roosen, komt het tot een akkoord.(foto)
De Orde Van De Smoutpot mag de abdijsite kosteloos gebruiken voor de opslag van materiaal, om vergaderingen te houden en evenementen te organiseren die passen in het kader van de Cisterciënzerinnenabdij en de visie van De Orde, indien die de draagkracht van de site niet te boven gaan. De Orde zal met zorg met het gebouw en met de inboedel omgaan en onderhouden. Het gebruik door derden kan onder toezicht, mits strikte voorwaarden en een passende vergoeding.
De jaarlijks kosten voor het onderhoud, water en elektriciteit zijn voor rekening van De Orde.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De regulateur
Het strijkijzer
Kofferkleren
Van opbergkist tot kleerkast
Neteldoek
De paternoster met zes tientjes
Bestuursleden: Daniël, Guido, Pol, Remi.
Medewerkers: Andrea, Ann, Carine, Freddy Cornelis, Godfried, Gratiaan, Isabelle, Laura, Lieve, Luc, Noël, Rita D. P., Rita R., Ronny Van De Veire, Sonja, Stijn, Thomas.

2020
23 januari
De 100ste vergadering

De 100ste vergadering is op 23 januari ten huize Pol en op Lichtmis bakken we vanaf 15u pannenkoeken aan ’t Evenwicht.
De 15de terteravond is op 25 februari, terug in de parochiezaal. Er worden 250 poten klaargemaakt, (foto) er zijn 81 tertereters en 7 pannenkoekeneters. Daarnaast worden nog eens 40 terters apart verkocht. We hebben poten te weinig om ook nog al onze medewerkers te bedienen.
Er is een nieuwe bouwaanvraag voor ’t Evenwicht, ditmaal met gunstig advies van de beeldkamercommissie. We gaan de plannen inzien op het gemeentehuis en hebben ze goed bevonden. Ons verzet stopt.
Door een voorjaarsstorm zijn vier grote naaldbomen omvergewaaid op de abdijsite, ze moeten eerst geruimd worden vooraleer we er verder kunnen werken.
Een slecht voorteken, corona brengt een andere grote storm over ’t land: lockdown.
18/03 vergadering: afgelast.
05/07 Rijkestraatfeest: afgelast
Op 22 juni is er terug wat meer vrijheid.
Voor het eerst gaat een vergadering (de 101ste) door in de abdij. De afspraken rond het gebruik van de site zijn nu concreet en is er al heel wat werk verzet rond het gastenverblijf. Eigenaar Steven Roosen en medewerker Godfried Stockman zijn ook uitgenodigd. Godfried kreeg vooraf de opdracht om stekskes mee te brengen en dit om, zoals het vroeger gebeurde bij het betreden van een nieuwe woning, het vuur aan te brengen.
Vóór het betreden van het gastenverblijf wordt er op de deurdorpel driemaal wat jenever ‘’t Smouterken’ gedruppeld (wijwater was niet beschikbaar),(foto) daarna wordt verzameld in de kelder en wordt het vuur, met de aangebrachte stekjes, aangestoken. Na nog een heildronk kan de vergadering beginnen.
06/08 vergadering: terug afgelast
04/09 groot gepland feest voor 15 jaar Orde en 100 vergaderingen, waarbij we ook alle medewerkers van de voorbije 15 jaar bedanken: afgelast
14/09 jaarmarkt Oosteeklo: afgelast.
In de loop van vorige maanden is het op de site aanwezige hout gezaagd, gekliefd en gestapeld. Ook de bergschuur is opgeruimd en ingericht.
Tijd om al ons materiaal te verhuizen. Ook de schandpaal is gerenoveerd en verhuist mee.
Vergaderen mag nog steeds niet in een gesloten ruimte. Dan maar op 16 september bij Guido thuis onder het afdak.
We verwelkomen Ronny De Rooker als nieuw bestuurslid, een ervaren groendienstwerker zullen we bij het onderhoud van de abdijsite zeker goed kunnen gebruiken.
Om onze plannen in verband met de verdere ontplooiing van de abdijsite te kunnen ontwikkelen en coördineren hebben we een degelijke eigen website nodig. Remi is hiervoor de geschikte man en neemt dit ter harte.
20 en 21/10 gepland bezoek aan Guédelon, Frankrijk: afgelast. In een oude steengroeve, midden in het bos van Guédelon, bouwen werklieden een burcht zoals in de XIIIde eeuw (eveneens bouwperiode van de abdij) in kledij, met alaam, vervoer en bouwtechnieken zoals destijds. Steenhouwers, metselaars, timmermannen, houthakkers, smeden, dakpannenmakers, menners, touwslagers… trachten zo om de geheimen van het bouwen in de middeleeuwen te onthullen.
In december houden we een grote opruimactie op de abdijsite. Het grind wordt door Patrick Van De Voorde opengereden en Georges Van De Voorde komt met zijn kraan het puin en de betonnen palen ruimen.
Na de kapvergunning, worden alle naaldbomen door Georges met zijn kraan en houthakker Stijn Van de Veire geveld. (foto)
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De Palto
Moederkensdag
Vaderkensdag
Pas op voor de Wolf
De Beren van Vlaanderen
De Voet
Volksverhalen
Bestuursleden: Danny, Guido, Pol, Remi, Ronny.
Medewerkers: Andrea, Ann, Bjorn, Freddy, George, Godfried, Gratiaan, Isabelle, Lieve, Luc, Noël, Patrick, Paulien, Rita, Sonja, Stijn, Thomas.

2021
De werken op de abdijsite

De werken op de abdijsite worden verdergezet. Hierbij kunnen we vooral op Godfried Stockman en Georges Van De Voorde - met zijn kraan - beroep doen.
De enorme berg houtafval van de gevelde naaldbomen wordt tot snippers verhakkeld (foto) en Bjorn De Clercq komt met een metaaldetector het terrein naspeuren. Hierbij wordt niets interessants gevonden.
Corona houdt aan en blijft ervoor zorgen dat er van een normale verenigingswerking geen sprake is.
02/02 Pannenkoeken bakken op Lichtmis: afgelast.
16/02 Zestiende Terteravond: afgelast. Een flinke streep door onze rekening, letterlijk.
Maar corona houdt ons niet tegen om op de abdijsite verder de handen uit de mouwen te steken.
Met subsidies van ‘Regionaal Landschap Meetjesland’ wordt, samen met “De Vrienden van den Begijnenakker”, op 28 februari aan de zuidkant een gemengde haag aangeplant en op 31 maart aan de noordkant een bloemenweide ingezaaid. Vooraf heeft Georges met zijn kraan het terrein afgeplagd. “De Vrienden van den Begijnenakker” willen verder voor het onderhoud van deze bloemenweide instaan. (foto’s)
Gedurende weken wordt er constant verder gewerkt.
In de schuur wordt een apart toilet geïnstalleerd en in de binnenruimte en het aangebouwde afdak worden lichtarmaturen geplaatst. De lokalen van het abdijgebouw worden ook van gepaste lichtarmaturen voorzien en de bakoven wordt afgewerkt. Tijd om er de grote kuis te doen, het zijn ‘De Vergeten Vrouwen’ die hiervoor instaan.
Eind maart en begin april wordt de gezaagde houtvoorraad verder gekliefd en gestapeld. Hiervoor huren we bij Patrick Van De Voorde een tractor met kliefmachine.
We doen mee aan het erfgoed WE van 24 april. Het abdijgebouw wordt feeëriek verlicht.
Er wordt een fotowedstrijd uitgeschreven ende een foto van … …. wordt als mooiste verkozen. (foto)
Begin mei worden alle boomstronken uitgefreesd, bedoeling is om op die plaats een grasplein aan te leggen.
Met de voorhanden zijnde houtsnippers wordt het wandelpad van de kloosterrondgang heraangelegd maar we hebben veel te weinig geschikt bodemmateriaal om volledig rond te komen. (foto)
We krijgen een hint dat er bij Didier Van De Vijver in Ertvelde houtsnippers gratis kunnen afgehaald worden. Dit moet men ons geen twee keer zeggen. Luc Van De Voorde is voor dit karwij bereid gevonden en met tractor en kiepbak is na vijf ritten alles overgebracht.
Daarna rijdt Luc aan de voorkant de snippers nog zoveel mogelijk open. In de kloosterrondgang kan de tractor niet komen, dit zullen we met kruiwagens verder moeten afwerken.
Van de gemeente krijgen we ook een paar vrachtwagens compost ter plaatse geleverd. Die compost wordt enkel aan de voorkant van het gebouw verspreid op de plaats waar de bomen stonden. We hebben wel nog heel wat werk om alles zoveel mogelijk te nivelleren. Daarna wordt het grasplein ingezaaid, uitermate geschikt als activiteitenterrein.
Het is de bedoeling om de abdijsite uit te bouwen tot een centrum voor kleinschalige en geselecteerde toeristische en/of culturele activiteiten, dit tegen een billijke vergoeding. Echter om groepen te ontvangen zijn de kamers in het abdijgebouw veel te klein.
Er worden twee shelters aangekocht die worden van scheerlijnen voorzien en aan de zijkant van de schuur en voorkant van het abdijgebouw worden bevestigingshaken aangebracht. Bij toeristische wandelingen kunnen, indien nodig, de shelters in een minimum van tijd geïnstalleerd worden.
Bij geplande activiteiten kunnen natuurlijk op het grasplein tenten voorzien worden.
In juni zijn alle grote werken op de abdijsite voleindigd.
Tijd voor een officiële opening. Naar aloude traditie moet een gebouw, dat na enige tijd leegstand opnieuw in gebruik genomen wordt, opnieuw “inbrand” worden (buurvrouwen brengen vuur mee en ontsteken ermee opnieuw de haard). Dit gebeurt op zaterdag 3 juli. Gezien de nog gangbare coronamaatregelen kan dit maar met een beperkt publiek.
Door “De Vergeten Vrouwen” wordt brandend vuur uit de haard van Riet en Peter (het vroegere Jozefienenklooster op het Dorp) in stoet naar de oude Cisterciënzerinnenabdij overgebracht. De optocht wordt voorafgegaan door een koehoornblazer (brengt geluk) en de smeulende houtskool wordt in een vuurkorf en oude strijkijzers aangebracht.
Om 18 uur verwelkomt eigenaar Steven Roosen aan de voordeur de feeststoet, dan zingen de vrouwen in canon “heilig vuur” waarna het vuur naar ‘de schone kamer’ wordt overgebracht en waarmee de open haard ontstoken wordt. Buiten legt ondertussen Carine het gebruik uit en vertelt Sonja over de godin van het vuur.
Iedereen wordt getrakteerd op een abdijbier en AVS maakt een reportage.
Corona verbiedt nog altijd om in groep binnen feest te vieren. Dan maar buiten. Op 17 juli houden we, samen met onze echtgenotes, een barbecue onder de notenboom op de site. (foto)Voor herhaling vatbaar.
Van Remi Dhaene kregen we een maquette van de oude bakoven en duiventoren die op de nabijgelegen boerderij van het gastenverblijf stond. Op 23 juli komt hij dit nader toelichten en Modest neemt het op.
Op de site organiseren de “Vergeten Vrouwen” op 21 en 22 augustus een cultureel weekend over sterke vrouwen met straffe verhalen, aangepaste muziek, ontroerende woorden en een vleugje humor. Wij maken van die gelegenheid gebruik om nog eens pannenkoeken te bakken.
Zaterdag 4 september komen De Vrienden van de Begijnakker op bezoek. In de bloemenweide wordt het onkruid gewied en de avond wordt afgesloten met een natje en een droogje.
De jaarmarkt op 13 september komt eraan. Traditioneel verkopen we dan kaantjesworst, al of niet in een broodje, en jenever. Dit laatste wordt niet gepromoot gezien de Scouts ook jenever willen verkopen. Maar eerst moet er vet tot smout gesmolten worden. Dit doen we in de schuure van d’ abdij en op 11 september maken we kaantjesworst bij slager Bjorn Grammens.
Bij gelegenheid van de jaarmarkt wordt de Zulma Rondasstraat ingehuldigd, een initiatief van de “Vergeten Vrouwen”.
Er is maar weinig volk op de markt maar we mogen niet klagen, tegen 11 u zijn we uitverkocht.
Eindelijk terug wat inkomsten voor De Orde want die hebben we broodnodig.
De werkzaamheden op de abdijsite hebben ons al handenvol geld gekost en we krijgen van niemand een werkingssubsidie. Dus elke euro die we uitgeven, hebben we eerst moeten verdienen. Van RLM hebben we wel een projectsubsidie gekregen voor de aanleg van de bloemenweide die tot 75% van de kosten gedekt heeft.
Ronny en Anneken hebben gepast horecameubilair op de kop kunnen tikken. We plaatsen dit onder het afdak maar om plaats te maken moet het daar gestapelde afbraak hout verplaatst worden. Ook onze schandpaal ligt in de weg. Hij mag terug bij Luc Van De Voorde in de schuur staan.
Heemkring Moorslede organiseert op 26 september de aankomst van Alex Wauters - ex bestuurslid van De Orde - op het einde van zijn heroïsche fietstocht Milaan-San Remo-Moorslede. Alex reed met de originele fiets en aangepaste uitrusting zoals Moorsledenaar Cyrille Van Hauwaert het in 1908 hem voorgedaan heeft.
Natuurlijk moeten we bij de verwelkoming op de eerste rij staan.
Schrijver Daniel Billiet brengt op 11 december een bezoek aan de abdij en ziet heel wat mogelijkheden om de site op een gepaste manier verder te ontwikkelen.
We plannen om bij de aanvang van elk seizoen een activiteit op de abdijsite te organiseren. Een kerstmarkt met verschillende standhouders opgeluisterd met kerstliederen wordt voorbereid. Helaas de vierde coronagolf komt eraan met de gekende gevolgen.
18/12 kerstmarkt: afgelast
25/12 deelname aan de kerstmarkt in Bassevelde: afgelast.
Ondertussen wordt wel naarstig voortgewerkt aan de ontwikkeling van een eigen website. Met Didier Vantomme, van VDSoft, komt het tot een overeenkomst en zusterafdeling Heemkring ‘De Twee Ambachten’ is bereid om financieel bij te dragen.
Bedoeling is om, zoals al gezegd, de site voor kleinschalige en geselecteerde activiteiten aan derden ter beschikking te stellen. Om hierover geen discussies te hoeven voeren wordt er beslist om bij de inkom van het terrein een infobord te plaatsen met een duidelijk standpunt.
Uit eerbied voor de generaties kloosterzusters die hier in afzondering, armoede, stilte, gebed en arbeid getracht hebben om de inwendige beleving van Gods aanwezigheid te ervaren, worden enkel activiteiten toegelaten waarbij de integriteit van hun leefwereld, zij het op een hedendaagse manier, gerespecteerd wordt.
Wordt vervolgd.
Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.
De Gelte
De Gelte, enkele reacties
De Keure
De Winkel
Bestuursleden: Danny, Guido, Pol, Remi, Ronny.
Medewerkers: Andrea, Ann, Bjorn De Clercq, Bjorn Grammens, Carine, Didier Van De Vijver, Georges, Godfried, Luc, Modest, Patrick, Rita, Stefaan Van De Moortel, Stijn.
“De Vergeten Vrouwen”.
“De Vrienden van den Begijnenakker”.

2022
Na corona, een normaal werkjaar

Na twee jaar vol coronamiserie hopen we om eindelijk nog eens een normaal werkjaar te hebben. Vol energie beginnen er aan, en wij niet alleen.

Onze Leuvense stoof wordt hersteld. De bodemplaat zat vol gaten en daardoor brandde ze niet goed meer. Eigenlijk is onze stoof versleten en moeten we op zoek naar een andere.
Didier Vantomme (VDsoft) is volop bezig met de ontwikkeling van onze website. Remi neemt de samenstelling en de foto’s ter harte en Guido schrijft de teksten.
Godfried Stockman, ‘onze voedstervader’, heeft grootse ideeën. Gezien Etienne Cortfriend overleden is en het wandelen met een varken allicht niet meer aan bod zal komen, stelt hij de inrichting van een “Varkensommegang” voor. Die ommegang zou bestaan uit de opstelling van verschillende infoborden over het varken - waaronder het varken in de geschiedenis, de taal, de kunst, de religie - langs de buitenkant van de historisch abdijsite (de Kloosterakkerstraat). Bijkomend, langs de kloosterpandgang, de plaatsing van infopanelen over de geschiedenis van de abdij. Dit om de kloostersite te ontsluiten.
Bij Toerisme Meetjesland wordt hiervoor een projectsubsidie aangevraagd en verkregen. De uitwerking kan beginnen. Godfried en Steven Roosen zorgen voor de teksten en Ingrid Lapiere voor de tekeningen.


Op woensdag 2 februari is het Lichtmis. Na een jaar gedwongen afwezigheid bakken we op het dorpsplein terug pannenkoeken op de buis van onze stoof. Er komt veel volk op af. We moeten beslag bijmaken en hoezeer meesterbakkers Pol en Ronny ook hun best doen, op het spitsuur moet men méér dan één uur in de wachtrij staan want de stoof kan niet volgen.

Radio 2 maakt een reportage en terloops vermeldt Danny dat we op zoek zijn naar een andere Leuvense stoof. Kort daarop krijgen we een telefoontje van een mevrouw uit Oostduinkerke dat we bij haar een stoof mogen afhalen, gratis. Daar maken we werk van.

Vastenavond valt al op dinsdag 1 maart. Traditioneel ‘terteravond’ dit keer de zestiende gezien het eetfestijn vorig jaar niet mocht doorgaan. We bereiden 240 varkenspoten en alle smulpapen gaan voldaan naar huis.

We nemen deel aan de Erfgoeddag van 24 april. Het thema is ‘Erfgoed maakt school’. De scholen krijgen de mogelijkheid om de abdij te bezoeken. Het 5de en 6de leerjaar komt respectievelijk op 25 en 29 april op bezoek. Guido is gids en alles verloopt prima.

Op 12 mei komt “Toerisme Meetjesland” op bezoek. We krijgen de raad om de site telkens op een vast tijdstip, vb. elke eerste zondag van de maand, open te stellen. We gaan er mee akkoord en Danny zal zich dat ter harte nemen. De vaste maandelijkse openstelling wordt opgenomen in de nieuwe wandelgids “Wandelen in het Meetjesland”.

De nieuwe Leuvense stoof wordt technisch aangepast om op locatie pannenkoeken op de buis te kunnen bakken. Om de gulle schenkster te bedanken plannen we de eerste pannenkoekenbak op die stoof ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag. Dit gaat door op 14 mei in de abdij.

We bakken gratis pannenkoeken voor gans haar familie. De stoof brandt zeer goed en Rita’s pannenkoekenrecept valt zeer in de smaak.

Ter gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen Assenede wordt op 11 juni door Godfried de varkensommegang officieel geopend, gevolgd door een receptie aangeboden door de gemeente. ’s Anderendaags worden door de gidsen Godfried en Maarten rondleidingen voorzien en verzorgt Lydia poppenkast voor de kleintjes. Er komt veel volk op af en alles verloopt vlot.

Op 11 juli komt Comeet op bezoek vergezeld van een expert uit Australië. Die doet onderzoek hoe kleine afgelegen historisch sites kunnen ontplooid worden en komt naar onze ervaring vragen.

Na enige omzwervingen wordt de prijs voor het gebruik van de site door derden vastgelegd. Voor privéhuur wordt 50€ per halve dag gevraagd en moet men zelf voor alles zorgen. Bij een wandelingen onder leiding van één van de Meetjeslandse gidsen zijn de kosten 10€ en staan wij in voor drank en dergelijke. Voor scholen van Oosteeklo wordt eveneens door ons drank en versnaperingen voorzien, maar is het gebruik van de site gratis. Danny verzorgt de administratie. Volgend jaar evalueren we om te zien of we uit de kosten komen.

Op 11 september nemen we deel aan de open monumentendag “Wees onze gast in het oude abdijgebouw”.
De site en het gastenverblijf is vrij toegankelijk en we voorzien op vaste tijdstippen gegidste wandelingen langs de kloosterpandgang. Als versnapering serveren we ne stude mee hespe met een trappist Westmalle en als attractie een demonstratie vetsmelten, want we moeten kaantjes hebben om op de komende jaarmarkt kaantjesworst te verkopen.

Er komt veel volk op af en vooral het vet smelten heeft veel bekijks. Bij de ingang van het gebouw trachten we het aantal bezoekers te beperken tot maximum 12 personen tegelijk, dit uit veiligheidsoverwegingen gezien er maar één in- en uitgang is.
Het is onbegonnen werk.

Oosteeklo-jaarmarkt 19 september.

Traditioneel verkopen we smout en kaantjesworst. We voorzien 110 worsten en op twee uur tijd zijn we uitverkocht. Daarna schakelen we over op de verkoop van elixir met daarbij een stukje stokbrood met smout.

Als attractie een katrolsysteem met het doek van het open gekapt varken en een biggenmand waarin men plaats mag nemen om een foto te maken. Dit laatste heeft veel aantrok. 
 
Zaterdag 1 oktober komt “Vlaanderen Vakantieland” om uitleg vragen over smout en kaantjesworst. Tijdens de uitzending van 22 oktober komen we kort maar goed in beeld. 
 
Op 10 december organiseren we voor het eerst een kerstmarkt, met 12 marktkramers en terug smoutebollen. Het wordt een sfeervolle gemoedelijke activiteit waar veel meer volk dan verwacht op afkomt. De markt begint om 17 uur en loopt rond 22u30 stilletjes leeg.
 
We hebben een goed werkjaar achter de rug.
 

Verschenen KAANTJES UIT DE SMOUTPOT in Oosteeklo Vandaag.

  • De kerstboom
  • De geboortedatum van Bach
  • De geboortedatum van Bach, correctie en aanvulling

Bestuursleden: Danny, Guido, Pol, Remi, Ronny.

Medewerkers: Andrea Dewanckel, Ann De Vuyst, Didier Vantomme, Gratiaan Pauwels, Bjorn Grammens, Carine Van der Sypt, Georges Van De Voorde, Godfried Stockman, Ingrid Lapiere, Lieve Hebbrecht, Luc Van Haute, Noël Rogiers, Lydia De Nocker, Marnix Baete, Mia Van de Velde, Paulien Van Vooren, Rita De Pauw, Rita Roegiers, Ronny Van De Veire, Sonja Van Hamme, Steven Roosen, Thomas Verheecke.
“De Vergeten Vrouwen”.
“De Vrienden van den Begijnenakker”.